VisszaVissza az előző oldalra

Tótkomlós Város Településrendezési eszközeinek 2023. évi részleges módosítása - lakossági és partnerségi egyeztetés

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

 

 

Tisztelt Lakosok, Véleményező Partnerek!

 

 

Tótkomlós Város Önkormányzata a 136/2023. (IX.28.) kt., a 137/2023. (IX.28.) kt. és a 139/2023. (IX.28.) kt., valamint a 176/2023. (XI.23.) kt. és a 177/2023. (XI.23.) kt. számú képviselő-testületi határozatokkal elindította a Településrendezési eszközeinek részleges módosításának tervezését közlekedés- és gazdaságfejlesztés érdekében. A módosítás a 67/2014. (XI.13.) kt. számú képviselő-testületi határozattal elfogadott szerkezeti tervet és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 22/2016. (XII.16.) önkormányzati rendeletet két ügyben érinti a város különböző helyszínén.

 

 

A módosítási ügyekben az egyeztetést ezennel megindítom. A partnerségi véleményezés az országos előírások (a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet) szerint történik.

 

Lakossági fórumra a kialakult veszélyhelyzet miatt nem kerül sor a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV.27.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében.

 

Tisztelt lakosaink és egyeztető partnereink a módosítási ügyekkel kapcsolatos véleményeiket 2024. január 10-e 16:00-ig közölhetik elektronikusan a polgarmester@totkomlos.hu és a jegyzo@totkomlos.hu e-mail címeken, illetve írásban postai úton az 5940 Tótkomlós, Fő út 1. címre.

 

 

 

Zsura Zoltán János sk.

        polgármester

 

A módosítási tervanyag az alábbi linken érhető el