Egészségügy

Háziorvosok, Szakrendelések, Központi orvosi ügyelet,
Szociális Szolgáltató Központ

Rendelők helye: Tótkomlós, Fő út 2. 

Háziorvosok

Háziorvosok felsorolása

Dr. Dobra Mariann

68/461-227

Dr. Fűzi Imre

68/462-389

Dr. Pölös Gabriella

68/462-888

I.-es körzetet ellátja: Dr. Pölös Gabriella

 

68/462-821

Gyermekorvosi körzetet ellátja: Dr. Kiraly Csaba

68/462-057

Lap tetejére


Szakrendelések

Reumatológia

Dr. Tóth Abonyi János, Dr. Fejes Norbert

Helye:

Tótkomlós, Kossuth u. 2.

Telefon:

előzetes bejelentkezés - 68/462-413

Dr. Bánffy László - ortopédus

Helye:

Tótkomlós, Kossuth u. 2.

Telefon:

előzetes bejelentkezés - 68/462-413

Fogorvosok

Dr. Jónás Krisztina, Dr. Hetényi Bettina

Helye:

Tótkomlós, Fő u. 2

Telefon:

68/462-854, 68/462-424

Rendelés (Dr. Jónás Krisztina):

Hétfő: 12:00-16:00

Kedd: 7:30-12:30

Szerda: 12:00-16:00

Csütörtök: 7:30-12:30

Péntek: 7:30-10:00

Rendelés (Dr. Hetényi Bettina):

Hétfő: Iskolafogászat

Kedd: 15:00-18:00

Szerda: 7:00-11:00

Csütörtök: 10:00-15:30

Péntek: 7:00-10:30


Védőnői szolgálat

Helye:

Tótkomlós, Fő u. 2

Telefon:

68/460-953

Lap tetejére


Központi orvosi ügyelet

Központi orvosi ügyelet elérhetőségei, ügyeleti rendje

Helye:

Tótkomlós, Kossuth u. 2.

Telefon:

68/462-666

Ügyeleti idő:

hétköznap: 16 órától másnap reggel 8 óráig,
hétvégén és ünnepnapokon: szombat illetve ünnepnap reggel 8 órától hétfő illetve az ünnepet követő nap reggel 8 órájáig tart


A központi orvosi ügyeletben érintett települések

Békéssámson

Csanádapáca

Kardoskút

Tótkomlós

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, Kedves Betegeket, hogy az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás melynek Tótkomlós is tagja - a központi orvosi ügyelet működtetésére, eszközbeszerzésre közbeszerzési eljárás keretében sikeres pályázatot írt ki.

A tótkomlósi lakosság sürgősségi ellátása - a rendelési időn túl - hétközben, hétvégén és ünnepnapokon a Reumatológia épületében (Kossuth u. 2.) tovább folyik, illetve Orosháza alcentrumaként történik. Tótkomlóshoz tartozó ellátandó terület: Békéssámson, Kardoskút és Csanádapáca települések.
Kérjük, az orvosi ügyeletet csak sürgős, indokot esetben keressék, a fenti időpontok figyelembe vételével!

Lap tetejére

 

Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ

A Védőnői Szolgálat áldozatos munkája a családtervezés, a csecsemők és gyermekek, a serdülőkkel való foglalkozás és gondozás terén gyümölcsöző és eredményes. Sajnos egyre több egyén és család van olyan helyzetben, hogy egészséges életvitel és a szociális gondok megoldására külső segítőre van szüksége. Városunkban ezt a feladatot az integrált Szociális Szolgáltató Központ látja el. Segítő szándéka szerint mind a fiatalok, mind az idősek felé kiterjed.

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2002. október 15-én hivatalosan is átadta a Pósa u. 2. szám alatti Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubja intézményt. A beruházás a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 15.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásával valósult meg. A megújult helyen és külsőben található intézmény, különböző szolgáltatásokkal várja a segítségre szoruló időskorúakat.

Alapellátás keretében nyújtott szolgáltatások:

I. Étkeztetés
A szolgáltatás keretében az igénylők számára napi egyszeri meleg étkeztetésről gondoskodnak, több lehetőség formájában:

az ebéd helyben történő fogyasztása
az ebéd elvitele a jogosult által
az ebédet a házi segítségnyújtás keretében juttatják el az igénylőkhöz.

II. Házi segítségnyújtás

E gondozási lehetőséget mindazon a településen élők számára kínálják, akik otthonukban életvitelük fenntartását önállóan nem képesek megoldani. A szolgáltatás kiterjed az étkeztetés, a személyi higiénia megtartására, a háztartás vezetésére, valamint az egészségügyi és a mentális ellátás nyújtására.

Szakosított ellátás keretében nyújtott szolgáltatások:

III. Idősek Klubja

E szolgáltatás keretében az intézmény lehetőséget biztosít az idősek napközbeni tartózkodására, társas kapcsolatok kialakítására, alapvető higiéniai feltételek kielégítésére. A szolgáltatás a fizikai ellátáson (élelmezés, higiénés ellátás, tisztálkodási lehetőség) túl egészségügyi és mentális ellátást valamint a napköziben tartózkodás ideje alatt foglalkoztatást biztosít. Mozgásában korlátozott személyeknek az intézménybe való be illetve hazaszállítása biztosított. Az intézmény szeretettel várja a segítségre, gondozásra szoruló időskorúakat!

A központ Idősek Háza intézménye otthonszerű gondozást és ellátást biztosít lakóinak, ahol az állandó elhelyezés mellett, átmeneti ápolás is igényelhető.

A családsegítés és gyermekjóléti szolgálat sok családnak nyújt segítséget a gyermek nevelési gondjainak megoldásához, enyhíti anyagi gondjaikat, segíti a fiatalok beilleszkedési nehézségeit.

Városunkban az evangélikus egyház irányításával Evangélikus Szeretetotthon gondoskodik az idősek ellátásáról. Istentiszteletek alkalmával erősíthetik vallásos meggyőződésüket.

Lap tetejére