VisszaVissza az előző oldalra

Állati hulladék kezelése

Infovonal:
06 40 638 638
nfu@meh.hu
www.nfu.hu

 

Képek a projektről!

Projekt megnevezése: „Állati hulladék kezelése. Tótkomlós”
Projekt azonosító száma: KIOP-1.2.0-F.-2005-12-0001/2

Project azonosító adatai

A beruházás megvalósításának helyszíne: Tótkomlós külterület, hrsz: 069/26.
Kivitelezés ideje: 2007. 09. 06. – 2008. 09. 10.

A projekttámogatás teljes összege:
257.551.000 Ft

- ebből: - Európai Regionális Fejlesztési Alap forrás:
203.330.000 Ft

- Központi költségvetési forrás:
54.221.000 Ft

Kedvezményezett megnevezése:
Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
Székhely: 5940 Tótkomlós, Fő u. 1.

Támogató szervezet megnevezése:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KIOP Irányító Hatóság
1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Közreműködő Szervezet megnevezése:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Fejlesztési Igazgatóság
1538 Budapest, Pf. 530.

Kivitelező megnevezése:
Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft.
Székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 20.

Műszaki ellenőr megnevezése:
VERKER Kereskedelmi Mérnöki és Szolgáltató Kft.
Székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 49.

 

Állati hulladék kezelése. Tótkomlós” KIOP-1.2.0-F.-2005-12-0001/2 projekt kedvezményezett:

Project azonosító adatai

Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás”

Elnök: Dr. Sztakó József Tótkomlós város polgármestere
Elnökhelyettes: Németh Béla Orosháza város polgármestere
Székhely: 5940 Tótkomlós, Fő u. 1.

1. Tótkomlós Város Önkormányzat (gesztor)
2. Almáskamarás Község Önkormányzata
3. Ambrózfalva Község Önkormányzata
4. Battonya Város Önkormányzata
5. Békéssámson Község Önkormányzata
6. Csanádalberti Község Önkormányzata
7. Csanádapáca Község Önkormányzata
8. Csorvás Nagyközség Önkormányzata
9. Dombegyház Nagyközség Önkormányzata
10. Dombiratos Község Önkormányzata
11. Eperjes Község Önkormányzata
12. Gádoros Nagyközség Önkormányzata
13. Gerendás Község Önkormányzata
14. Kardoskút Község Önkormányzata
15. Kevermes Nagyközség Önkormányzata
16. Kisdombegyház Község Önkormányzata
17. Kunágota Község Önkormányzata
18. Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzata
19. Mezőhegyes Város Önkormányzata
20. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
21. Nagyér Község Önkormányzata
22. Nagykamarás Község Önkormányzata
23. Orosháza Város Önkormányzata
24. Végegyháza Község Önkormányzata

 

„Állati hulladék kezelése. Tótkomlós” KIOP-1.2.0-F.-2005-12-0001/2

Mérföldkövek

PROJEKT VÉGREHAJTÁS ÜTEMTERVE

Mér földkövek/tevékenységek

Megvalósulás kezdete

Megvalósulás vége

1. Előkészítő tevékenységek

1.1. Lebonyolító műszaki ellenőr kiválasztása

2007.05.

2007.07.

1.2 Közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése

2007.12.

2007.12.

2. Közbeszerzési eljárás

2.1. Közbeszerzési ajánlati felhívás elkészítése

2007.12.

2008.01.

2.2. Ajánlati felhívások megjelentetése

2008.01.

2008.01.

2.3. Ajánlatok fogadása

2008.03.

2008.03.

2.4. Ajánlatok elbírálása és eredményhirdetés

2008.03.

2008.03.

3. Telep előkészítés és alapozás, dögkút rekultiválás

3.1. Szerződéskötés

2008.04.

2008.04.

3.2. Tereprendezés, földmunkák

2008.04.

2008.05.

3.3. Telep építésének alapozási munkái

2008.04.

2008.05.

3.4. Monitoring kutak fúrása

2008.05.

2008.05.

3.5. Dögkút rekultiváció

2008.04.

2008.06.

3.6 Műszaki és gazdasági ellenőrzés

2008.04.

2008.08.

3.7. Nyilvánosság tájékoztatása

2007.09.

2008.08.

4. Telep megépítése, gépjármű beszerzés

4.1. Építési munkák

2008.04.

2008.08.

4.2. Belső szerelési munkák

2008.06

2008.08.

4.3. Telepi burkolat építése

2008.06.

2008.08.

4.4. Parkosítás

2008.07.

2008.08.

4.5. Kerítés és kapu építése

2008.06.

2008.08.

4.6. Szállítójármű beszerzése

2008.01.

2008.08.

4.7. Telep és szállítójármű átadás, próbaüzem

2008.07.

2008.08.

4.8. Telepengedély és működési engedély beszerzése

2008.08.

2008.08.

4.9. Műszaki és gazdasági ellenőrzés

2008.04.

2008.08.

4.10. Nyilvánosság intenzív tájékoztatása

2008.03.

2008.09.

5. Telep végleges használatbavétele és üzemének kezdete, kivitelezési végszámla befogadása a használatbavételi engedély után

2008.08.

-

Utolsó kifizetési kérelem benyújtása

2008.09.

2008.09.10.

 

„Állati hulladék kezelése. Tótkomlós” KIOP-1.2.0-F.-2005-12-0001/2 projekt

Sajtótájékoztató 2007. október 8. 10.00 óra

 

Téma: ’ Állati hulladék kezelése. Tótkomlós”

Projektazonosító: KIOP-1.2.0-F.-2005-12-0001/2

Az orosházai, a mezőkovácsházai kistérség és a makói kistérség településeinek, szám szerint 23 település összefogásával Tótkomlós város gesztorsága mellett PEA pályázat lett benyújtva 2003 áprilisában a Tótkomlós és térsége Állati hulla begyűjtő, tároló telep megvalósítására. A beadott projekt ötletet a bíráló bizottság példaértékűnek tartotta, s 2. lépcsőben sor került a barnamezős beruházás konkrét pályázati anyagának elkészítésére, mely 2005 júniusában lett benyújtva. A beadott pályázat több szakmai zsűri értékelésén keresztüljutva 2006. évben megvalósításra alkalmasnak minősítetett. A hivatalos értesítést 2006. szeptember 22-én kapta meg a gesztor, Tótkomlós Város Önkormányzata. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Irányító Hatóságával 2006 novemberében történt meg a kapcsolatfelvétel és a közös egyeztetés alapján a gesztor önkormányzat elvégezte a pályázat időütem tervének, költségvetés tervének pontosítását, aktualizálását. Ezen előkészítő munka keretében ajánlatokat kértünk a kivitelezőktől, a beruházás keretében megvalósítandó 50 m talpmélységű kút és a működéséhez szükséges létesítmények, berendezések bekerülési költsége vonatkozásában. Továbbá ugyanígy ajánlatokat kértünk több forgalmazó cég a speciális gépjárművek beszerzési költségét illetően. A több ütemben végrehajtott egyeztetések, módosítások után 2007. március végén került sor az előzetes támogatási szerződés összeállítására, pontosítására, melyet április elején küldtünk meg az Irányító Hatóság részére. A támogatási szerződés aláírása előttünk ismeretlen okokból a korábban közölt május végi határidőhöz képest 2007. szeptember 6-án került aláírásra, melyet szeptember 24-én kaptunk kézhez. A módosított ütemterv szerint a beruházás előkészítését 2007. április hónapban kellett volna elkezdeni, melyhez képest ezt a munkát csak most tudjuk elkezdeni. Ettől függetlenül igyekeztünk a rendelkezésre álló időt kihasználni és a beruházás kivitelezőjének kiválasztására szolgáló közbeszerzés lebonyolítóját, valamint a műszaki ellenőri feladatokat ellátó szervezeteket még ez év júniusában kiválasztottuk, amely cég az előkészítési munkába augusztus hónapban már be is kapcsolódott. A 24 településből álló társulási tanács döntése értelmében a lebonyolítóval a szerződést még nem kötöttük meg és a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges tenderdokumentáció sem készült el, miután a kötelezettségvállalással a Társulási Tanács nem értett egyet. Döntésük értelmében csak akkor köthetjük a lebonyolítás- műszaki ellenőrzésre, a tervezésre vonatkozó szerződést, ha rendelkezésre áll a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség aláírt támogatási szerződés. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 2007. szeptember 24-én kaptuk kézhez és azonnal megtettük a szerződésben vállalt kötelezettségeink végrehajtását.

Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket a Tótkomlós Város Önkormányzat gesztorságával, de a 24 település beruházásában megvalósuló állati hulladék átrakó- és átmeneti tároló telep beruházását.

A beruházás helyszíne Tótkomlós város közigazgatási területén, a belterülettől D-K-i irányban a 069/26 hrsz-ú területen fog megvalósulni, bruttó 271.107.000 Ft költséggel. A projekttámogatás összege: 257.551.000 Ft, melyet 75%-ban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 20 %-ban a központi költségvetési támogatta. A beruházás saját erő aránya: 5 %. A beruházás helyszínét szilárd burkolatú úton lehet megközelíteni a Mezőhegyes irányába vezető állami útról. Amint azt a kifüggesztett helyszínrajzról láthatják a telepi lecsatlakozó út és a meglévő út között 3 m széles zöldsáv lesz kialakítva. A telek bejáratánál a kapu után egy mérlegház és 60 tonna hídmérleg kerül beépítésre, hiszen beszállított és elszállításra kerülő állati tetemekkel pontosan el kell számolni. A teljes telek területe kerítéssel lesz bekerítve, hogy arra illetéktelen személyek ne tudjanak bejutni a telek területére. A kerítés mellett a helyszínrajzon feltüntetett helyeken övárok lesz építve. A becsatlakozó út területe mintegy 2/3-a parkosítva, fásítva lesz, hogy minél jobban beilleszkedjen a természetes környezetbe. A becsatlakozó útra merőlegesen kerül kialakításra a belső telepi út, melynek végén 45 m x 22 m térburkolat lesz építve, s innen lehet megközelíteni az egyes létesítményeket, melyek a telek szerves részét képezik. A fertőzésveszély kizárása érdekében a telep területére mintegy 30 m hosszúságú abroncsmosó műtárgyon keresztül lehet bejutni. Az abroncsmosó mellett jobb kéz felől épül meg a telep vízellátását biztosító mélyfúrású kút a hozzá szükséges hidrofor házzal, gépészeti berendezésekkel. A korábban említett térburkolat mellett épül az állati hulladék gyűjtő-, átrakó és az ehhez szorosan kapcsolódó hűtő aggregátor és biofilter. A térburkolat bal oldalán valósul meg a speciális gépjárművek tárolására alkalmas gépszín, valamint a gépkocsi- és konténermosó. Ezen létesítmények környezetében kerül elhelyezésre az 50 m3-es tűzivíz tároló medence. Az esetleges talajszennyezés minél korábbi észlelése érdekében a telek két ellentétes sarkában monitoring kutakat építünk.

A beruházás lebonyolítását, műszaki ellenőrzését végző - kondorosi székhelyű Verker Kereskedelmi Mérnöki és Szolgáltató Kft. - szervezet jelenleg állítja össze a kivitelező kiválasztására szolgáló ajánlati felhívás és tender tervdokumentáció szöveges részét és elkezdődött a közbeszerzés lefolytatásához szükséges tervdokumentáció készítése is a gyöngyösi székhelyű TERRAMED Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. gondozásában.

A műszaki ellenőrrel és tervezővel kidolgozott optimista forgatókönyv szerint a konkrét beruházási munka 2008. január hónapban elkezdhető. A támogatási szerződés és mellékletét képező ütemterv szerint a beruházást legkésőbb 2008. július hónapban hiánypótlás mentesen be kell fejezni. Ezt követően kell megtenni mindazon szükséges intézkedéseket és engedélyeket beszerezni, melyek szükségesek az állati hulladéklerakó, átmeneti tároló telep Európai uniós normák szerinti működéséhez. A beruházás pénzügyi zárását 2008. szeptember hónapban kell elvégeznünk. Szándékaink szerint 2008. október hónapban megkezdheti üzemszerű működését a 24 települési önkormányzat beruházásában megvalósult telep.

A projekt végrehajtását követően jelentkező eredmények, indikátorok:

  • 1 db korszerű, környezetkímélő állati hulladékkezelő telep, melynek kapacitása: 680 t/év. A tervezett kapacitás 2008-ban: 48 t/év, 2009-ben: 222 t/év.

  • bezárt dögkutak száma: 1 db.

  • 31.752 háztartást szolgál ki majd az új kapacitásokkal üzemelő telep.

  • Az új rendszer az állati hulladékot a portákról szakszerűen, zárt gépjárműben szállítja a gyűjtőtelepre, ahol hűtve, szagelszívással, őrizve tárolják, s nyomon követhetően regisztrálják a hulladék gyűjtés egész folyamatát.

  • A lakosságot érintő egészségügyi kockázat csökken.

  • A beruházás 2 fő munkahelyet teremt, hátrányos helyzetű munkavállalók számára.

Gazdaságos üzemeltetés a társulás önkormányzatai számára.

 

Sajtótájékoztató 2008. 09. 17. 11,00 óra

Téma: „Állati hulladék kezelése. Tótkomlós” – KIOP-1.2.0- F.-2005–12-0001/2 azonosítószámú projekt keretében megvalósult állati hulladék gyűjtő és átmeneti tároló telep hivatalos keretek között történő ünnepélyes átadása

Az orosházi, a mezőkovácsházi és a makói kistérség 24 települése Tótkomlós város gesztorsága mellett nyújtott be PEA pályázatot 2003 áprilisában a Tótkomlós és térsége állati hulladék gyűjtő és átmeneti tároló telep megvalósítására.

A beadott projekt ötletet a bíráló bizottság példaértékűnek tartotta. A barnamezős beruházás konkrét pályázati anyagának benyújtására 2005 júniusában került sor.

A beadott pályázatot 2006-ban megvalósításra alkalmasnak minősítették.

A több ütemben végrehajtott egyeztetések, módosítások után 2007. március végén került sor az előzetes támogatási szerződés összeállítására, pontosítására, A támogatási szerződés aláírására 2007. szeptember 6-án került sor.

Az „Állati hulladék kezelés. Tótkomlós” KIOP–1.2.0-F.-2005-12-0001/2 azonosító számú projekt beruházásának helyszíne Tótkomlós város közigazgatási területén, a belterülettől D-K-i irányban a 069/26, 069/27, 070/1 hrsz-ú terület. A beruházás teljes költsége 271.107.000 Ft. A projekt támogatási összege 257.551.000 Ft, az ebből Európai Regionális Fejlesztési Alap 75%-ot, azaz 203.330.000 Ft-ot, míg a központi költségvetés 20%-ot, azaz 54.221.000 Ft-ot biztosított.  A beruházásban a saját erő aránya: 5%. A beruházást támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KIOP Irányító Hatóság. (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. honlap: www.kiop-gkm.hu) Közreműködő szervezet: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság. (1135 Budapest, Váci út 45. Levélcím: 1399 Budapest, Pf.: 677., e-mail: kiop@mail.kvvm.hu honlap: www.fi.kvvm.hu)

A beruházás során a következő műtárgyakat építették meg:

- mérlegház és 60 tonnás hídmérleg,

- teher és személygépkocsi abroncsmosó,

- a telep vízellátását biztosító mélyfúrású kút és a hozzá szükséges hidrofor ház,

- állati hulladék gyűjtő- és átmeneti tároló, ehhez kapcsolódó hűtő aggregátor és biofilter,

- speciális gépjárművek tárolására alkalmas gépszín,

- gépkocsi- és konténermosó,

- 50 m3-es tűzi víz tároló medence,

- monitoring kutak.

A projekt részét képezte 1 db Mercedes Benz ATEGO 1318 A – SKH 6500 ATT – PK 4501 típusú célgép, illetve 1 db MULTICAR M 26.7 AL „Transline” típusú zárt dobozos jármű beszerzése is.

A beruházás pénzügyi zárása 2008. szeptemberében történik.

A tervek szerint 2008. október hónapban megkezdheti üzemszerű működését a 24 települési önkormányzat beruházásában megvalósult telep.

A projekt végrehajtásának eredményei:

- Korszerű, környezetkímélő állati hulladékkezelő telep, melynek kapacitása 680 t/év. A tervezett kapacitás 2008-ban 3 t, 2009-ben 85 t.

- 1 bezárt, környezetszennyező dögkút.

- Korszerű, az Európai Uniós normáknak is megfelelő állati hulladékszállítás. Zárt gépjárműben szállítja a gyűjtőtelepre, ahol hűtve, szagelszívással, őrizve tárolják és nyomon követhetően regisztrálják a hulladékgyűjtés egész folyamatát.

- Csökken a lakosságot érintő egészségügyi kockázat.

- A beruházás két új munkahelyet teremt.

- Gazdaságos üzemeltetés a társulás önkormányzatai számára.