Az Önkormányzat 5 millió forintot elérő szerződései

Nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás

 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

2004. év

Szerződés megnevezése Szerződés tárgya Szerződést kötő felek neve Szerződés értéke
nettó összeg (Ft)

1./ Vállalkozói szerződés

Nagy sávszélességű internet eléréssel betáplált saját tulajdonú informatikai csomópont kialakítása

Tom-Technik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Békéscsaba / Tótkomlós Város Önkormányzata

5.808.000,-
2./ Adásvételi  szerződé

A tótkomlósi 1053/10 hrsz. alatt felvett üzemi terület ingatlan értékesítése

RIMAX Kft. Tótkomlós / Tótkomlós Város Önkormányzata

11.860.640,- (48.000 euró)

3./ Vállalkozói szerződés

Tótkomlós, Toldi utca kiépítése

HÓDÚT Kft. Hódmezővásárhely / Tótkomlós Város Önkormányzata

9.200.000,-
 Lap tetejére
 

2005. év

Szerződés megnevezése Szerződés tárgya Szerződést kötő felek neve Szerződés értéke
nettó összeg (Ft)
1./
Tervezési szerződés

Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda átalakítás-bővítés műszaki dokumentáció

Papp Ádám Építészstúdió Bt. Szeged / Tótkomlós Város Önkormányzata

5.500.000,-
2./ Vállalkozói szerződés

Tótkomlós, Fürst utca útépítés

HÓDÚT Kft. Hódmezővásárhely / Tótkomlós Város Önkormányzata

8.160.000,-
  Lap tetejére

2006. év

Szerződés megnevezése Szerződés tárgya Szerződést kötő felek neve Szerződés értéke
nettó összeg (Ft)

1./ Építési vállalkozási  szerződés

Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda épület átalakítás-bővítés és felújítás

BÁÉV Építőipari Zrt Békéscsaba / Tótkomlós Város Önkormányzata

364.133.900,-
2./ Megbízási szerződés

Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda épület átalakítás-bővítés és felújítás

Békés Mérnök Kft Békéscsaba / Tótkomlós Város Önkormányzata

8.200.000,-
3./
Szerződés

A Tótkomlós, Tass u. 7. sz. alatti ingatlan vásárlás

Horváth Sándor és neje / Tótkomlós Város Önkormányzata

7.000.000
 Lap tetejére

2007. év

Szerződés megnevezése Szerződés tárgya Szerződést kötő felek neve Szerződés értéke
nettó összeg (Ft)
1./ vállalkozói szerződés

Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda Erzsébet utcai tagóvoda épület felújítás

Rózsa Fürdő Kht Tótkomlós / Tótkomlós Város Önkormányzata

19.701.344,-
2./ Vállalkozói szerződés

Tótkomlós, Árpád utca útépítés

HÓDÚT Kft. Hódmezővásárhely / Tótkomlós Város Önkormányzata

11.450.460

3./ Adásvételi szerződés

Jumper Comfort gépkocsi beszerzés

INTER FLOTT Center Kft. Békéscsaba / Tótkomlós Város Önkormányzata

5.958.333
4./
Tervezési szerződés

8,10 sz. szennyvíz-csatorna öblözet megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, vízjogi engedélyes terve

KÖVITE PLUSZ Kft. Gyula / Tótkomlós Város Önkormányzata

11.500.000
5./
Tervezési szerződés

Állati hulladék kezelése Tótkomlós, projekt közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése

TerraMED Környezetvédelmi Mérnöki Iroda / Tótkomlós és Térsége Állatihulladék-kezelés Önkormányzati Társulás

5.058.000
6./
Megbízási szerződés

Állati hulladék kezelése Tótkomlós, beruházás közbeszerzési eljárások lebonyolítási illt. műszaki ellenőri tevékenység

VERKER Kereskedelmi Mérnöki és Szolgáltató Kft / Tótkomlós és Térsége Állatihulladék-kezelés Önkormányzati Társulás

6.970.000
Lap tetejére

2008. év

Szerződés megnevezése Szerződés tárgya Szerződést kötő felek neve Szerződés értéke
nettó összeg (Ft)
1./ 2007. 09. 04. napján kelt vállalkozói szerződés módosítása

Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda Erzsébet utcai tagóvoda épület felújítás

Rózsa Fürdő Kht Tótkomlós / Tótkomlós Város Önkormányzata

21.949.694
2./ Vállalkozói szerződés

Tótkomlós Város Önkormányzatának közétkeztetési feladata ellátása

Farbung-Gastro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Békéscsaba / Tótkomlós Város Önkormányzata

Kb. éves szinten 75-80 millió

 
*
3./
Szállítási szerződés

Állati hulladékszállító kisjármű, állati hulladékszállító célgép beszerzés

Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft / Tótkomlós és Térsége Állatihulladék-kezelés Önkormányzati Társulás

43.000.000
4./ vállalkozásiszerződés

Tótkomlós állati hulladék gyűjtő és átmeneti tároló telep projekt kivitelezése

Békés Drén Kft. / Tótkomlós és Térsége Állatihulladék-kezelés Önkormányzati Társulás

167.698.887
5./
Megbízási szerződés

Megvalósíthatósági Tanulmány Tótkomlós Város szennyvízelvezetése és tisztítása fejlesztésére

KÖVITE PLUSZ Kft. Gyula / Tótkomlós Város Önkormányzata

5.000.000

6./ Adásvételi szerződés

Tótkomlós, Tass u. 7. sz. alatti ingatlan értékesítése

Horváth Henrik, Horváth Katalin Judit, Tóth Csaba Pál, Tóth János Tamás, Horváth Sándor László / Tótkomlós Város Önkormányzata

19.200.000
7./
Megbízási szerződés

Utcanévtáblák cseréje

táblák beszerzése és felszerelése

Komlós Településszolgáltatási Kft. / Tótkomlós Város Önkormányzata

11.504.000
 

* A Farbung-Gastro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött szerződés határozott időre szól 48 hónap 2008. szeptember 1-től 2012. augusztus 31-ig.

Lap tetejére

2009. év

Szerződés megnevezése Szerződés tárgya Szerződést kötő felek neve Szerződés értéke
nettó összeg (Ft)
1./
Megbízási szerződés

Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése közbeszerzési feladatok

EURO-M-ÉRTÉK Kft./ Tótkomlós Város Önkormányzata

5.480.000
2./

Vállalkozási szerződés

 

Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése szakértői tanácsadás

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola/ Tótkomlós Város Önkormányzata

7.840.000
3./

Vállalkozási szerződés

 

Tehermentesítő utak Útépítés, járdaépítés 

Duna Aszfalt Kft./ Tótkomlós Város Önkormányzata

95.478.380
4./
Megbízási szerződés

Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése RMT, CBA készítés

Profectus Global Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft/ Tótkomlós Város Önkormányzata

7.780.000
5./
Megbízási szerződés

Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése menedzsment feladatok

ADITUS Zrt./ Tótkomlós Város Önkormányzata

11.850.000
6./

Vállalkozási szerződés

Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése régészeti felmérés, feltárási, örökségvédelmi hatástanulmány készítés

KÖVITE-PLUSZ Kft./

Tótkomlós Város Önkormányzata

6.600.000
7./

Vállalkozási szerződés

 
 

Gyalogtúra Epres tér mélyépítési munkák

Duna Aszfalt Kft./ Tótkomlós Város Önkormányzata

17.337.729
8./

Vállalkozási szerződés

 

Közösségi közlekedés mélyépítési munkák

Duna Aszfalt Kft./ Tótkomlós Város Önkormányzata

79.465.529
9./

Vállalkozási szerződés

„Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése” projekt-tervezése

UTB Envirotec Kft./Tótkomlós Város Önkormányzata

51.100.000
10./

Vállalkozási szerződés

 
 

Gyalogtúra Természet Háza építési munkák

RESIDENS Kft./ Tótkomlós Város Önkormányzata

65.723.525
11./

Vállalkozási szerződés

 
Esély a jövőnek

Kompetencia alapú oktatás pedagógiai képzése

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet/ Tótkomlós Város Önkormányzata

15.604.000
 Lap tetejére

2010. év

Szerződés megnevezése Szerződés tárgya Szerződést kötő felek neve Szerződés értéke
nettó összeg (Ft)
1./

Vállalkozási szerződés

Közösségi közlekedés magasépítési munkák

Békés-Bau Kft./ Tótkomlós Város Önkormányzata

20.985.359
Lap tetejére