Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal

A POLGÁRMESTERI HIVATAL VEZETŐI:

Dr. Osváth Tamás, jegyző
Stübéné Dr. Borsodi Olga, aljegyző
Varga Zoltánné, pénzügyi osztályvezető

Elérhetőség: 5940 Tótkomlós, Fő út 1.

Dr. Osváth Tamás, jegyző: jegyzo@totkomlos.hu
Stübéné Dr. Borsodi Olga, aljegyző: aljegyzo@totkomlos.hu
Varga Zoltánné, osztályvezető: p.osztvez@totkomlos.hu

Szpisjak Jánosné: anyakonyv@mail.totkomlos.hu - 
oktatas@mail.totkomlos.hu
Takács Ágnes Katalin: 
muszak2@mail.totkomlos.hu
Mácsai Petra: titkarsag@mail.totkomlos.hu
Kersmájer Dóra Renáta: titkarsag2@mail.totkomlos.hu
Szalka Lajosné: iktatas@mail.totkomlos.hu
Hajdu Zoltán: muszak@totkomlos.hu
Vereb Edit: muszak3@mail.totkomlos.hu
Bedőné Skoda Ilona: gyamhatosag@mail.totkomlos.hu
Varga Zoltánné: penzugy@totkomlos.hu

Dézsi Tibor Gergely: penzugy@totkomlos.hu
Hegedűsné Varga Zsuzsanna: penzugy@totkomlos.hu
Rusznák Rita: ado@mail.totkomlos.hu
Molnár Mihályné: ado@mail.totkomlos.hu
Pásztor Sándor Tamásné: konyveles@mail.totkomlos.hu
Fenyősi András: konyveles@mail.totkomlos.hu
Valjer Andrásné: penztar@mail.totkomlos.hu
Sitkeiné Kergyó Ágnes: penztar@mail.totkomlos.hu

Tel./fax.: 68/462-122, 68/462-996

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND:

Hétfő: 8:00 – 16:30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00 – 16:30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 – 12:00

Pénztári órák:
Hétfő, Szerda: 9:00 – 12:00
Segély fizetésekor 13:00 – 15:00

Igazgatási terület:

Titkársági feladatok:

Czabai Ágnes (111-es mellék)
- polgármesteri titkárság

Kersmájer Dóra Renáta (121-es mellék)
- jegyzői titkárság
- képviselő-testület üléseinek előkészítése
- jegyzőkönyvek, határozatok, rendeletek nyilvántartása
- közszolgálati nyilvántartás

Birtokvita:

Takács Ágnes Katalin (120-as mellék)

Jegyzői gyámhatóság:

Bedőné Skoda Ilona (110-es mellék)
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Anyakönyvvezetés:

Szpisjak Jánosné (104-es mellék)
- házasságkötés anyakönyvezése
- haláleset anyakönyvezése, hagyatéki ügyek
- születés anyakönyvezése
- anyakönyvi kivonatok kiállítása
- adategyeztetés
- hatósági bizonyítványok kiállítása
- önkormányzati segélyek

Működési engedélyek, telephely engedélyek:

Takács Ágnes Katalin (120-as mellék)
- új engedély kiadás, változás-bejelentés, megszűnés
- hatósági ellenőrzés
- magánszálláshelyek nyilvántartása

Szociális ügyek:

Bedőné Skoda Ilona (110-es mellék)

- adósságkezelési szolgáltatás

- települési támogatás

- aktív korúak ellátása
- lakáscélú helyi támogatás

- közgyógyellátás megállapítása méltányossági alapon


Hirdetmények kezelése, iktatás, ügyiratkezelés, postázás:

Szalka Lajosné (központ, 100-as mellék)

Lap tetejére

 

Pénzügyi osztály:

Adóügyek:


Molnár Mihályné (118-as mellék)
Rusznák Rita (117-es mellék)

- gépjármű adóztatás
- helyi iparűzési adóval kapcsolatos ügyek
- magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos ügyek
- idegenforgalmi adóval kapcsolatos ügyek
- adóigazolások, vagyoni igazolások kiállítása
- adó- és értékbizonyítványok kiállítása
- méltányossági kérelmek
- adó, adók módjára behajtandó köztartozások behajtása

Pénztár:

Valjer Andrásné, Sitkeiné Kergyó Ágnes (125-ös mellék)
- segélyek kifizetése
- leltárazás, tárgyi eszköz nyilvántartás
- utalások bonyolítása

Költségvetés, intézmény-felügyelet:

Varga Zoltánné (119-es mellék)
Dézsi Tibor Gergely, Hegedűsné Varga Zsuzsanna (109-es mellék)

- költségvetési koncepció, költségvetés, beszámolók, zárszámadás készítése
- részben önállóan gazdálkodó intézmények felügyelete, gazdálkodásának vitele
- intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzése
- normatíva igénylés
- pályázatok készítése, az önkormányzat nyertes pályázatainak pénzügyi lebonyolítása
- civil szervezetek támogatásának koordinálása
- jelentések, statisztikák, adatszolgáltatások elkészítése

Könyvelés:

Pásztor Sándor Tamásné, Fenyősi András (116-os mellék)

Lap tetejére

 

Műszaki terület:

Hajdu Zoltán (126-os mellék), Nagy Gábor (124-es mellék), Vereb Edit (107-es mellék)
- Kommunális ügyek, közterülethasználattal kapcsolatos ügyek
- Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos ügyek
- Helyi vízgazdálkodási ügyek
- Közúti közlekedéssel kapcsolatos ügyek

- Az önkormányzat pályázatainak elkészítése
- Nyertes pályázatok megvalósításának koordinálása
- LEADER program koordinálása

- Étdr - építésügyi szolgáltatási pont
- Közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos ügyek

Lap tetejére


A hivatal legfőbb céljai:

 
Célok a lakosság igényeinek kielégítésére:
 1. A jelenleg már magasan lévő ügyfél elégedettségi szint fenntartása, minél magasabb színvonalú kiszolgálással.
 2. A széles körű, elérhető tájékoztatás érdekében az alapszintű ügyfél tájékoztatás biztosítása ügyfélmentes napokon is.
 3. Az ügyfélszolgálat folyamatai közül három terület – szabálysértések, kereskedelmi igazgatás, szociális ügyek – ügyintézési folyamatainak átalakítása a hatékonyabb ügyintézés érdekében.
 
A képviselő testülettel való együtttműködés céljai:
 1. Magas minőségű anyagok létrehozása, amellyel a döntés-előkészítés támogatása valósul meg. A magas minőség vonatkozik az anyagok időbeliségére és pontosságára is.
 2. A képviselő testület támogatásában, kiszolgálásában cél, hogy a hivatal munkatársai minél inkább önálló végezzék munkájukat.
 3. Az önálló munkavégzéshez szorosan kapcsolódik, hogy megfelelően delegálva legyenek vezetői szintről a feladatok.
 4. Megfelelő, tisztázott kommunikáció. Ez előfeltétele, hogy a képviselő testület kiszolgálásának feladatait és a hivatal többi feladatait össze lehessen egyeztetni.
 
Az önkormányzat partnereivel való együttműködésre kitűzött célok
 1. A partnerekkel közös, mindenki számára mozgósító célok meghatározása.
 2. A közösen meghatározott céloknak megfelelően kialakított, tematikus fórumok. Ehhez az éves rendezvény naptár mintájára éves fórum naptár kialakítása és működtetése.
 3. A civilek összefogásának támogatása, önszerveződésük segítése, felkarolása.
 4. A civilekkel és vállalkozókkal együtt a lakosság mozgósítása, érdeklődésük felkeltése a helyi témák iránt.