Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal

A POLGÁRMESTERI HIVATAL VEZETŐI:

dr. Kormányos László, jegyző
Zsarnai Anita, aljegyző
Hegedűsné Varga Zsuzsanna, pénzügyi osztályvezető (megbízott)

Elérhetőség: 5940 Tótkomlós, Fő út 1. - Tel./fax.: 68/462-122, 68/462-996

Hivatali kapu: HIVATALTK, KRID: 605078747

dr. Kormányos László, jegyző: jegyzo@totkomlos.hu
Zsarnai Anita, aljegyző: aljegyzo@totkomlos.hu
Hegedűsné Varga Zsuzsanna, osztályvezető: p.osztvez@totkomlos.hu

Szpisjak Jánosné: anyakonyv@mail.totkomlos.hu - oktatas@mail.totkomlos.hu
Czabai Ágnes: titkarsag@mail.totkomlos.hu
Benkő Anita: titkarsag2@mail.totkomlos.hu
Huszárik-Rusznák Petra: iktatas@mail.totkomlos.hu
Hajdu Zoltán: muszak@totkomlos.hu
Deák-Fogarasiné Borsányi Csillamuszak1@mail.totkomlos.hu
Takács Ágnes Katalin: muszak2@mail.totkomlos.hu

Vereb Edit: muszak3@mail.totkomlos.hu
Bedőné Skoda Ilona: gyamhatosag@mail.totkomlos.hu
Varga Zoltánné: 
konyveles@mail.totkomlos.hu
Dézsi Tibor Gergely: penzugy@totkomlos.hu
Hegedűsné Varga Zsuzsanna: penzugy@totkomlos.hu
Rusznák Rita: ado@mail.totkomlos.hu
Molnár Mihályné: ado@mail.totkomlos.hu
Pásztor Sándor Tamásné: konyveles@mail.totkomlos.hu
Fenyősi András: konyveles@mail.totkomlos.hu
Valjer Andrásné: penztar@mail.totkomlos.hu
Sitkeiné Kergyó Ágnes: penztar@mail.totkomlos.hu
Lehoczki Adrienn Anikó: szoc@mail.totkomlos.hu

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND:

Hétfő: 8:00 – 16:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00 – 16:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 – 12:00

Pénztári órák:
Hétfő, Szerda: 9:00 – 12:00
Segély fizetésekor 13:00 – 15:00

Igazgatási terület:

Titkársági feladatok:

Czabai Ágnes (111-es mellék)
- polgármesteri titkárság

Benkő Anita (121-es mellék)
- jegyzői titkárság
- képviselő-testület üléseinek előkészítése
- jegyzőkönyvek, határozatok, rendeletek nyilvántartása
- közszolgálati nyilvántartás

Birtokvédelem:

Takács Ágnes Katalin (120-as mellék)

Jegyzői gyámhatóság:

Bedőné Skoda Ilona (110-es mellék)
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Anyakönyvvezetés:

Szpisjak Jánosné (104-es mellék)
- házasságkötés anyakönyvezése
- haláleset anyakönyvezése, hagyatéki ügyek
- születés anyakönyvezése
- anyakönyvi kivonatok kiállítása
- adategyeztetés

Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási tevékenységek, egyéb ügyek:

Takács Ágnes Katalin (120-as mellék)
- tevékenységek bejelentése, engedélyezése, változások bejelentése

- földhirdetmények
- Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
- kisebb hulladékgyűjtő edényre jogosultság igazolása
- hatósági ellenőrzés
- magánszálláshelyek nyilvántartása

Szociális ügyek:

Bedőné Skoda Ilona (110-es mellék)
- adósságkezelési szolgáltatás
- rendkívüli települési támogatás
- lakáscélú helyi támogatás
- köztemetés

Lehoczki Adrienn Anikó (120-as mellék)
- lakhatási támogatás, gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás

Hirdetmények kezelése, iktatás, ügyiratkezelés, postázás:

Huszárik-Rusznák Petra (központ, 100-as mellék)

Közfoglalkoztatás:

Mácsai Petra (124-es mellék)

Lap tetejére

Pénzügyi osztály:

Adóügyek:

Molnár Mihályné (118-as mellék), Rusznák Rita (117-es mellék)
- gépjármű adóztatás
- helyi iparűzési adóval kapcsolatos ügyek
- magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos ügyek
- idegenforgalmi adóval kapcsolatos ügyek
- adóigazolások, vagyoni igazolások kiállítása
- adó- és értékbizonyítványok kiállítása
- méltányossági kérelmek
- adók módjára behajtandó köztartozások behajtása
- talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyek

Pénztár:

Valjer Andrásné, Sitkeiné Kergyó Ágnes (125-ös mellék)
- segélyek kifizetése
- leltárazás, tárgyi eszköz nyilvántartás
- utalások bonyolítása

Költségvetés, intézmény-felügyelet:

Hegedűsné Varga Zsuzsanna (119-es mellék), Dézsi Tibor Gergely
- költségvetési koncepció, költségvetés, beszámolók, zárszámadás készítése
- részben önállóan gazdálkodó intézmények felügyelete, gazdálkodásának vitele
- intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzése
- normatíva igénylés
- támogatások igénylése, pénzügyi lebonyolítása
- civil szervezetek támogatásának koordinálása
- jelentések, statisztikák, adatszolgáltatások elkészítése

Könyvelés:

Pásztor Sándor Tamásné, Fenyősi András, Varga Zoltánné (116-os mellék)

Lap tetejére

Műszaki terület:

Hajdu Zoltán (126-os mellék), Vereb Edit, Deák-Fogarasiné Borsányi Csilla (107-es mellék) 
- Kommunális ügyek, közterülethasználattal kapcsolatos ügyek
- Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos ügyek
- Helyi vízgazdálkodási ügyek
- Közúti közlekedéssel kapcsolatos ügyek
- Az önkormányzat pályázatainak elkészítése
- Nyertes pályázatok megvalósításának koordinálása
- LEADER program koordinálása
- Építésügyi szolgáltatási pont

Lap tetejére