VisszaVissza az előző oldalra

ERZSÉBET UTCAI ÓVODA FELÚJÍTÁSA

 

A projekt megnevezése:      „A korszerű és egészséges intézményi feltételek kialakítása a
                                                        tótkomlósi Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda
                                                        Erzsébet utcai tagintézményében
 
A projekt azonosító számaDAOP-4.2.1/2F-2f-2010-0001
 
A projekt azonosító adatai
 
A beruházás megvalósításának helyszíne: 5940 Tótkomlós, Erzsébet utca 3. szám alatti Óvoda
Helyrajzi számok: 2347 és 2348/12 hrsz.
A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2011. január 3.
A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2011. november 30.
 
A kivitelezés ideje: 2011. július 27. – 2011. szeptember 30.
A hiánypótlási munkák elvégzésének ideje: 2011. október 14.
 
A projekt teljes összege: 66.962.478,-Ft
A támogatás intenzitása: 89,999998 %
A támogatás mértéke: 60.266.229,-Ft
 
Kedvezményezett:                 Tótkomlós Város Önkormányzata 5940 Tótkomlós, Fő út 1.
Támogató:                              Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Közreműködő Szervezet:     VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
1066 Budapest Gellérthegy utca 30-32.
 
Kivitelező:                                  Komlós Településszolgáltatási Kft. 5940 Tótkomlós, Fő út 1.
Műszaki ellenőr:                      KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft.
Projektmenedzsment:          EURO M-Érték Kft. 6722 Szeged, Mikszáth K. u. 17. III/5.
Tervező:                                       Angyalsziget Kft. 5820 Mezőhegyes, Munkácsy utca 27.
Nyilvánosság biztosítása:     Komlós Településszolgáltatási Kft. 5940 Tótkomlós, Fő út 1.
 
 
Meghívó a nyitó rendezvényre! (letölthető)
 
 Fotók a projektnyitó rendezvényről
 
 
 
 
 
 
 
 
B tábla megtekintése
 
 
Történet:
A Támogató, Dél-Alföldi Operatív Program keretén belül az „Alapfokú nevelési – oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése” tárgyú felhívásra Tótkomlós Város Önkormányzata regisztrált 2010.07.05-én. A benyújtott pályázat, amely „A korszerű és egészséges intézményi feltételek kialakítása a tótkomlósi Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda Erzsébet utcai tagintézményében” címet viseli támogatásban részesült.
A projekt tervezett összköltsége 66.962.478,-Ft, melyből a támogatás összege legfeljebb 60.266.229,-Ft. A projekt intenzitása 89,999998%.
 
A projekt célja a tótkomlósi Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda Erzsébet utcai tagintézményének felújítása, korszerűsítése és akadálymentesítése, valamint a szükséges eszközök beszerzésével a gyermekek fejlődésének elősegítése és a pedagógusok munkájának megkönnyítése.
 
A projekt során két közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni, a kivitelező kiválasztására és az eszközbeszerzésre vonatkozóan.
 
A kivitelező kiválasztására vonatkozó általános, egyszerű, nyílt közbeszerzési eljárás 2011. április 8-án kezdődött és Tótkomlós Város Önkormányzata 2011. június 14-én kötött szerződést az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó Komlós Településszolgáltatási Kft-vel.
A projektnyitó rendezvény időpontja 2011. június 16-a volt, majd hamarosan megkezdődtek a felújítási munkálatok.
Sajnos egy váratlan, előre nem látható műszaki probléma miatt a kivitelező kénytelen volt a szerződés módosítását kérni, így a kivitelezés szeptember hónapra is átcsúszott.
 
Az eszközbeszerzésre vonatkozó általános, egyszerű meghívásos közbeszerzési eljárás 2011. augusztus 5-én kezdődött, és Tótkomlós Város Önkormányzata 2011. szeptember 19-én kötött szerződést az óvodai eszközök beszerzésére az Alex Fémbútor Kft-vel.
 
A projekt záró időpontja várhatóan 2011. november 30-a.
 
 
Sajtóközlemény

Meghívó projektzáró rendezvényre

 Fotók a felújított óvoda épületéről