VisszaVissza az előző oldalra

Tótkomlós Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Városüzemeltetési részlegére segédmunkás munkakör betöltésére

1. A munkáltató megnevezése, székhelye:
Tótkomlós Város Önkormányzata
5940 Tótkomlós, Fő út 1.

2. Betöltendő munkakör:
segédmunkás munkakör, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései szerint.

3. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök, ellátandó feladatok:
- A Városüzemeltetés feladatkörébe tartozó feladatok ellátása (rakodási, anyagmozgatási, kertészeti feladatok, egyszerűbb kisgépek kezelése, stb.)

4. Az álláshely betölthető:
legkorábban az elbírálás után azonnal.
A foglalkoztatási jogviszony jellege: határozott időtartamú munkaviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.
Bérezés: Mt. szerint

5. Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság;
- Büntetlen előélet;
- Cselekvőképesség;
- elvégzett 8 általános iskola

6. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány
- kisgépkezelői tanúsítvány

7. A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- önéletrajz;
- Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

8. A pályázat beérkezésének határideje:

2023. május 17. napja (szerda) 12.00 óra
A késve érkezett pályázatokat a pályázat kiírójának nem áll módjában figyelembe venni.
 
9. A jelentkezés, pályázat benyújtásának helye:
A pályázatot Tótkomlós Város Önkormányzata, Városüzemeltetési címére (5940 Tótkomlós, Rákóczi u. 28.) kell benyújtani papír alapon, lezárt borítékban, személyesen vagy postai úton.
A borítékon kérjük feltüntetni: „segédmunkás pályázat”
 
10. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Horváth Zoltán László Alpolgármester Úrtól a +36-30-279-5590 telefonszámon.
 
11. A pályázat elbírálásának határideje:

legkésőbb 2023. május 19. napja.
 
12. A pályázat elbírálásának módja:
A pályázat kiírója a pályázókat személyesen meghallgatja, melynek helyéről és idejéről a pályázókat értesíti. A pályázatok elbírálása a személyes meghallgatás után történik.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
 
13. A pályázati felhívás közzétételének helye:
- Tótkomlós város honlapja (www.totkomlos.hu);
- Tótkomlós Város Önkormányzatának hirdetőtáblája (5940 Tótkomlós, Fő út 1.);
- Komlós Média (nem teljes terjedelemben).