VisszaVissza az előző oldalra

Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről

Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés részeként a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján 2020. május 18. napjától a veszélyhelyzet megszűnéséig egyes engedélyköteles tevékenységek hatósági engedélyezési eljárás lefolytatás nélkül, elektronikus úton (ügyfélkapu, online űrlap, e-mail) történő bejelentést követően gyakorolhatóak lesznek.

A bejelentés e-mail útján történő fogadására kizárólag a veszelyhelyzet.engedelyezes@mail.totkomlos.hu e-mail cím szolgál, amely a beérkezett bejelentésről automatikus elektronikus visszaigazolást küld az ügyfél részére.

A bejelentésnek az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat kell tartalmaznia és mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit, kivéve azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró. Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.

 

Amennyiben a hatóság 8 napon belül nem tiltja meg a tevékenység végzését, úgy az szabadon gyakorolható a 9. naptól, szakhatóság bevonása esetén a határidő 12 napra módosul. Az egyszerűsített ügyintézés csak az eljárást egyszerűsíti, a bejelentésben szereplő tevékenység folytatásához jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól nem ad felmentést.

A bejelentésben szereplő tevékenység végzése többek között akkor tiltható meg, ha az az egészség, élet vagy a környezet biztonságát veszélyeztetheti, kárt okozhat, továbbá,
ha a bejelentés hiányos, vagy visszaélésszerű joggyakorláshoz vezethet.
A határidőn belül megtiltott tevékenység esetén az eljáró hatóság - az eddigi jogszabályok szerint- teljes körűen lefolytatja az engedélyezési eljárást.

Egyszerűsített bejelentés megtétele esetén az adott ügytípusra vonatkozó illetéknek vagy igazgatási szolgáltatási díjnak az 50 %-t kell befizetni, amennyiben az engedélyezési eljárásra nem kerül sor. Engedélyezési eljárás lefolytatása esetén az illetéket, illetve díjat a jogszabályban megállapított díj 100 %-ára kell kiegészíteni.

Aki kérelmét nem a fentiekben leírt módon juttatja el az eljáró hatósághoz, abban az esetben ez az egyszerűsített eljárás nem alkalmazható, teljes körűen le kell folytatni az ügyre irányadó jogszabályok szerinti engedélyezési eljárást, az illeték és igazgatási szolgáltatási díj összegét 100 %-ban meg kell fizetni.

Az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos eljárásról további információ az alábbi telefonszámon kérhető: 68/462-122/120-as mellék.

A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok:

Fakivágási engedély iránti kérelem

Működési engedélyhez kérelem

Telepengedélyezési eljárás kérelem

Zaj és rezgésvédelmi engedélyezési eljárás

 

Tótkomlós, 2020. május 15. 

 

       Stübéné dr. Borsodi Olga

                       jegyző