VisszaVissza az előző oldalra

Tájékoztatás helyi adózással kapcsolatos határidőkről

Adócsoportunk megkezdte a 2024. év első félévi adófolyószámla-kivonatok és befizetendő csekkek postázását. A kézbesítés az elkészült kivonatok függvényében folyamatosan, sima levélként történik, a kézbesítést a Polgármesteri Hivatal kézbesítői végzik. A kivonatok tartalmazzák a 2024. január 1-től hatályos helyi adórendelet szerinti kedvezményekkel csökkentett adóösszeget.

Az egyéni és társas vállalkozók, őstermelők egyenlegértesítőjüket az Ügyfélkapun keresztül tölthetik le, ugyanitt be is fizethetik adójukat. Ez utóbbi vonatkozik minden Ügyfélkapuval rendelkező adózóra, kérjük, amennyiben lehetősége van rá, használja szolgáltatást és ezen keresztül fizesse be helyi adóját. Az e-önkormányzati portálon bejelentkezés után a bal oldali menüben az önkormányzat keresőbe Tótkomlós nevét beírva kiválasztható Önkormányzatunk. Ezután szintén a bal oldali menüben a Helyi adózás, illetve E-fizetés menüpontokban megtekinthető és befizethető a kivetett adó.

Az első féléves adóelőleg befizetési határideje március 18.

A határidő elmulasztása esetén a hátralék kifizetéséig minden naptári napra késedelmi pótlékot számítunk fel, amely a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt értékének 365-öd része, ami jelenleg évi 15%.

A hátralékos adózók fizetési felszólítást kapnak a határidő lejárta után, majd – amennyiben nem rendezik tartozásukat – végrehajtást indíthatunk. Az önkormányzati adóhatóságot az állami adóhatósággal azonos végrehajtási jogok illetik meg, így a behajtásban érvényesíthetjük a jövedelemletiltást, inkasszót, ingó- és ingatlanfoglalást is. Kérjük adózóinkat tartozásuk rendezésére elkerülve a végrehajtási eljárás költségeit és esetleges kellemetlenségeit.

Lehetőség van az adótartozás részletekben történő megfizetésére az e-önkormányzati portálon keresztül, akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is.  A portálon az önkormányzat keresőbe Tótkomlóst beírva az Ügyindítás, űrlapok menüpontban az Ágazatok között az adóügyet választva lekérhető az összes adóügyi űrlap, itt található az Automatikus részletfizetési kérelem. A részletfizetés minden adónemre kérhető, maximum egy éves időtartamra és maximum 1 millió forintos összeghatárig. Az űrlap kitöltését kitöltési útmutató segíti. Ügyfélkapus bejelentkezés nélkül a kitöltött űrlap kinyomtatható és aláírva leadható adócsoportunkon, Ügyfélkapus hozzáféréssel elektronikusan beküldhető.

Felhívjuk adózóink figyelmét a változások határidőben történő bejelentésére. Bármilyen változás az adózó vagy az adótárgy esetében (adásvétel, öröklés, lakcímváltozás, tulajdoni hányad változása) bejelentésköteles, amit 15 napon belül kell megtenniük a helyi adóhatóság felé.

Amennyiben kérdésük van az adóigazgatási eljárásokkal kapcsolatban, kérjük keressék az adócsoport munkatársait ügyfélfogadási időben (hétfőn és szerdán 8-tól 12-ig, valamint 13-tól 16.30-ig, pénteken 8 és 12 óra között) személyesen vagy telefonon a 68/462-122 számon a 117-es vagy 118-as melléken.

 

Hudák Csilla

pénzügyi osztályvezető