VisszaVissza az előző oldalra

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

 

február 1-jén ORSZÁGSZERTE MEGkezdődnek

az agrárkamarai választásOK

 
 

 

Győrffy Balázs, a Magyar Agrárkamara átmeneti elnöke és Dr. Kulcsár László a Békés Megyei Agrárkamara megbízott elnöke sajtótájékoztatójukon bejelentették: az Átmeneti Elnökség elfogadta a 2013-as agrárkamarai választások eljárási szabályzatát, amelyet Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter is jóváhagyott. A kamarai küldöttek listáira az „egy tag-egy szavazat” elve alapján voksolhatnak a választásra jogosultak február 1 és 21. között, a megyéjükben meghirdetett választási helyszínek bármelyikén. A törvény által előírt határidőig közel 200 ezer leendő tag jelentkezett be érvényesen az új kamarába, és szerzett ezáltal jogot a kamarai választásokon való részvételre.

 
 

 

ELŐZMÉNYEK

Az Országgyűlés a 2012. évi CXXVI. törvényben rendelkezett az új Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara létrehozásáról. A minden eddiginél szélesebb bázison megalakuló új köztestület kiterjed a teljes élelmiszer-előállítási láncra, azaz alanyi jogon tagja lesz a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, az agráripar és a vidékfejlesztési minden piaci szereplője - az őstermelőktől a nagyvállalatokig, a termelőktől a kereskedőkig. A jogalkotó célja: erős, egységes és korszerű köztestületet létrehozni a magyar agrárium támogatására, versenyképességének erősítésére és érdekeinek hatékony védelmére.

A törvény szerint az új kamarának az országos kamarai választásokat követően, legkésőbb 2013. március 31-ig kell megalakulnia. Küldötteit, testületeit és tisztségviselőit 5 évre választják, az „1 tag - 1 szavazat” elve alapján. A jelenlegi megyei agrárkamarák a megalakulással egyidőben egyetemes jogutódlással beolvadnak az egységes országos kamarába.

A vidékfejlesztési miniszter a 2013. február 1-21. közötti időszakot jelölte ki az országos agrárkamarai választásokra, amelynek előkészítéséért és lebonyolításáért a Magyar Agrárkamara 20 tagú Átmeneti Elnöksége a felelős.

 

VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK

A választói névjegyzékre a törvény szerint azok a tagságra kötelezettek kerülhettek fel, akik 2012. november 30-ig bejelentkeztek az agrárkamarai nyilvántartásba, és megfizették az 5.000,- Ft-os egyszeri regisztrációs díjat. Ennek közel 200 000 leendő tag tett határidőig érvényesen eleget, és szerzett ezáltal jogot a kamarai választásokon való részvételre.

(A kamarai tagság természetesen alanyi jogon automatikusan jár azon tagságra kötelezettek számára is, akik november 30-ig nem regisztráltak. A bejelentkezési lehetőség továbbra is folyamatosan él a kamara honlapján, azonban a 2013-as választásokon való részvételre nézve a november 30-i határidő jogvesztő volt.)

A regisztrációs adatok ellenőrzése és a megfelelő adategyeztetések elvégzése után az Átmeneti Elnökség 2013. január 9-i ülésén elfogadta a 2013-as választások választói névjegyzékét, és megállapította a megyénként megválasztható kamarai küldöttek számát. 19 megyében összesen 1230 kamarai küldöttet fognak megválasztani február 1-21. között. A névjegyzék a törvény szerint nyilvános, és 2013. január 18-tól megtekinthető a Magyar Agrárkamara székhelyén. A választói névjegyzékre felkerültek valamint a megválasztható kamarai küldöttek megoszlása megyénkénti bontásban elérhető az Agrárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu).      

Az Átmeneti Elnökség január 25-ig levélben értesíti a választókat, illetve azokat is, akik valamilyen okból (téves, érvénytelen vagy valótlan adatok megadása miatt) nem kerültek fel a választói névjegyzékre. Ez utóbbiak február 5-ig jogorvoslatért folyamodhatnak az Országos Kamarai Választási Bizottsághoz.

 

VÁLASZTÁSI SZABÁLYOK

A választások előkészítéséért felelős agrárkamarai Átmeneti Elnökség 2013. január 9-i ülésén elfogadta a 2013-as választások eljárási szabályzatát, amely az „1 tag – 1 szavazat” elvre épül. A dokumentumot Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter január 10-én hagyta jóvá és látta el kézjegyével. A szabályzat teljes terjedelmében letölthető az Agrárkamara honlapjáról.

A voksolás listás rendszerű lesz, azaz a megyei küldött-jelölteket tartalmazó listákra lehet szavazni. Jelöltlista állítására az országos ágazati érdekképviseleti szervezetek és azok országos szövetségei jogosultak (közös lista is állítható). A jelöltállító szervezeteknek megyei küldöttlistáikat 2013. január 21-én kell leadniuk a Magyar Agrárkamara hivatalos helyiségében. A listákat úgy kell összeállítani, hogy az új kamarában összefogott különböző ágazatok érdekeinek arányos képviselete biztosított legyen.

A megyei küldöttválasztásokat február 1-15. között, megyénként több meghirdetett időpontban és helyszínen, közjegyző jelenlétében tartják meg. A szavazás megkönnyítése érdekében a választók az adott megyében bármelyik meghirdetett helyszínen leadhatják szavazatukat. Február 21-én minden megyében pótszavazást tartanak, ahol viszont már csak a választási névjegyzékre pótlólag (fellebbezés után) felkerültek voksolhatnak.

 

A Békés megyei küldöttválasztó szavazások időpontjai és helyszínei:

Minden helyszínen reggel 8,00 órától délután 16,00 óráig lehet szavazni a megadott helyszíneken.

 

 

Időpont

Megyei település

Választási helyszín

Épület neve

Címe

2013.02.01.

Sarkad

Bartók Béla Művelődési Központ

5720 Sarkad, Vár u. 2/B

2013.02.02.

Gyula

Polgármesteri Hivatal Kisterem I. em.

5700 Gyula,  Petőfi tér 3.

2013.02.04

Szeghalom

Polgármesteri Hivatal Kistárgyaló

5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

2013.02.05.

Dévaványa

Polgármesteri Hivatal 18. sz. Nagyterem

5510 Dévaványa, Hősök  tere 1.

2013.02.06.

Békés

Kecskeméti G. Kulturális Kp. Színházterem

5630 Békés, Jantyik M. u. 23.-25.

2013.02.07.

Vésztő

Sinka István Művelődési Központ 2. Terem

5530 Vésztő, Kossuth u. 43.-47.

2013.02.08.

Tótkomlós

Polgármesteri Hivatal Díszterem

5940 Tótkomlós, Fő út 1.

2013.02.09.

Orosháza

Petőfi S. Műv. Kp. Színháztermi előtér

5900 Orosháza, Kossuth u. 1.

2013.02.11.

Mezőkovácsháza

Polgármesteri hivatal Nagyterem

5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.

2013.02.12.

Gyomaendrőd

Katona József Művelődési Ház

5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9.

2013.02.13.

Szarvas

Polgármesteri Hivatal Fsz. kiskörterem

5540 Szarvas, Szabadság út 25.-27.

2013.02.14.

Medgyesegyháza

Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit  Kft.

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.

2013.02.15.

Békéscsaba

Békés Megyei Agrárkamara oktatóterme

5600 Békéscsaba, Dózsa Gy. út 15.

 

Pótválasztás

 

 

2013.02.21.

Békéscsaba

Békés Megyei Agrárkamara oktatóterme

5600 Békéscsaba, Dózsa Gy. út 15.

 

Az egyes megyékben meghirdetett szavazási helyszínek és időpontok január 20-tól az Agrárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu) is megtekinthetők.

 

A választások után a megyékben 2013. március 9-én tartják majd meg a megyei alakuló küldöttgyűléseket, ahol megválasztják az országos kamarai küldötteket és a megyei kamarai tisztségviselőket. Az új nemzeti agrárkamara országos alakuló küldöttgyűlésére 2013. március 28-án kerül majd sor, ahol az alapszabály elfogadásával és az országos tisztségviselők megválasztásával jogilag is létrejön az új kamara.

 

A választásokkal kapcsolatos kérdésekben az érdeklődők hívhatják az Agrárkamara telefonos választási ügyfélszolgálatát a 06-80-911-078-as zöld számon, illetve írhatnak a valasztas@agrarkamara.hu e-mail címre.

 

Békéscsaba, 2013. január 14.

 

 

                                                                                                       Dr. Kulcsár László

                                                                                                      mb. Kamarai Elnök