VisszaVissza az előző oldalra

Pályázat a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályvezető munkakör betöltésére

Tótkomlós Város Jegyzője

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5940 Tótkomlós, Fő út 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az osztály munkájának szervezése, irányítása, éves költségvetés kidolgozása, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának fenntartása érdekében az osztály feladatkörébe tartozó Képviselő-testületi, Bizottsági ülések előterjesztéseinek előkészítése, döntések végrehajtása. Előirányzat módosítások előkészítése, állami támogatások igénylése, módosítása, elszámolása; gazdálkodási szabályzatok elkészítése, aktualizálása, beszámolók aláírása. Pályázatok kidolgozásában; belső kontrollfolyamatok működtetésében részvétel. Kapcsolattartás külső rendszerekkel (pénzintézet, MÁK, NAV stb.). Kötelezettségvállalások ellenjegyzése.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Pénzügyi osztály

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) egyéb, szervezetre vonatkozó rendelkezések az irányadóak. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. §-a szerinti végzettség.,

•         Közigazgatási tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Közigazgatási szakvizsga,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

•         ASP rendszerismeret.

•       Mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkezik és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett nyilvántartásban szerepel.

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Szervező és logisztikai képesség,

•         Kiváló szintű Kommunikációs és irányítói készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•    A szükséges közigazgatási gyakorlatot igazoló részletes, fényképes szakmai önéletrajz.

•         Végzettséget igazoló okiratok másolata.

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

•         Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők teljeskörűen megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stübéné dr. Borsodi Olga nyújt, a 68/462-122/102; 30/661-30-82-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5940 Tótkomlós, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/810/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi osztályvezető.

vagy

•         Személyesen: Stübéné dr. Borsodi Olga, jegyző, Békés megye, 5940 Tótkomlós, Fő út 1. "B" épület .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Pénzügyi osztályvezetőt a jegyző nevezi ki. A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Tótkomlós Város Önkormányzat hivatalos honlapja (www.totkomlos.hu) - 2020. június 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.totkomlos.hu honlapon szerezhet.