VisszaVissza az előző oldalra

Pályázat a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és számviteli ügyintéző munkakör betöltésére

Tótkomlós Város Jegyzője

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet a

Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi és számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan időtartamú közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5940 Tótkomlós, Fő út 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. mellékletének 19. pontja alatt szereplő pénzügyi és számviteli feladatkörök.

Ellátandó feladatok:

 

Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az önállóan működő költségvetési intézmények, valamint a nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének tervezése, végrehajtása, a beszámolással kapcsolatos pénzügyi és számviteli feladatok ellátása.

Központosított és kiegészítő támogatások (normatíva) igénylése, évközi felülvizsgálata, év végi elszámolása. Közreműködik  az évközi költségvetés-módosítások és a zárás anyagának képviselő-testületi ülésre történő előkészítésében. Előkészíti a befogadott számlákat  utalványozásra, ellenjegyzésre és átutalásra. Feladata a pénzügyi tárgyú levelezések elkészítése,a szerződések nyilvántartása, pénzügyi jellegű adatok szolgáltatása a vezetőknek, képviselőknek.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei költségvetésének és költségvetési rendeletének elkészítésébenvaló közreműködés.


Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) egyéb, szervezetre vonatkozó rendelkezések az irányadóak.

                       

Pályázati feltételek:

·         Magyar állampolgárság,

·         Cselekvőképesség,

·         Büntetlen előélet,

·         Középiskola/gimnázium, középfokú szakirányú végzettség,

·         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,

·         Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

·       Önkormányzati gazdálkodási területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

·       Felsőfokú szakirányú végzettség,

·       Közigazgatási alap- vagy szakvizsga,

·       ASP rendszerismeret,

·       Mérlegképes könyvelői szakképesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·             Fényképes szakmai önéletrajz,

·             Végzettséget igazoló okiratok másolata,

·             3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

·             Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

·             Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

·             Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők teljeskörűen megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. november 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 26.

A pályázattal kapcsolatosan további információt dr. Kormányos Lászlójegyző nyújt a +36-68-462-122 (102. mellék) telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

·       Postai úton, a pályázatnak a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5940 Tótkomlós, Fő út 1. ).

 

vagy

 

·       Személyesen: dr. Kormányos László jegyző, Békés megye, 5940 Tótkomlós, Fő út 1., "B" épület.

 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/1404/2021., valamint a munkakör megnevezését: „Pénzügyi és számviteli ügyintéző”.

A pályázat elbírálása:

A pályázatokróla polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

·       Tótkomlós Város Önkormányzat hivatalos honlapja (www.totkomlos.hu) – 2021. október 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.totkomlos.hu honlapon szerezhet.