VisszaVissza az előző oldalra

A Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Pénzügyi osztályvezető munkakör betöltésére

 

Tótkomlós Város Jegyzője

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet a

Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan időtartamú közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időtartamra szól

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5940 Tótkomlós, Fő út 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A pénzügyi osztály munkájának szervezése, irányítása, éves költségvetés kidolgozása. Az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának fenntartása érdekében az osztály feladatkörébe tartozó, pénzügyi és gazdálkodási tárgyú képviselő-testületi, bizottsági ülések előterjesztéseinek előkészítése, döntések végrehajtása. Előirányzat-módosítások előkészítése, állami támogatások igénylése, módosítása, elszámolása. Gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok elkészítése, aktualizálása, beszámolók készítése. Pályázatok kidolgozásában, belső kontrollfolyamatok működtetésében való részvétel. Kapcsolattartás külső személyekkel (pénzintézet, MÁK, NAV stb.), az önkormányzati tulajdonú Kft-vel. Kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzése.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egység megnevezése:

Pénzügyi osztály

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) egyéb, szervezetre vonatkozó rendelkezések az irányadóak.

                       

Pályázati feltételek:

·           Magyar állampolgárság,

·           Cselekvőképesség,

·           Büntetlen előélet,

·           Főiskola, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. §-a szerinti végzettség,

·           Közigazgatási tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

·           Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,

·           Közigazgatási szakvizsga, vagy kinevezése esetén a szakvizsga 2 éven belül történő letétele,

·           Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

·        Vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év hasonló munkakörben szerzett vezetői tapasztalat,

·        ASP rendszerismeret,

·        Mérlegképes könyvelői szakképesítés és a pályázó szerepel a regisztrált mérlegképes könyvelők nyilvántartásában.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·               A szükséges közigazgatási gyakorlatot bemutató részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

·               Végzettséget igazoló okiratok másolata,

·               3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

·               Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

·               Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

·               Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők teljes körűen megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 20.

A pályázattal kapcsolatosan további információt dr. Kormányos László jegyző nyújt a +36-68-462-122 (102. mellék) telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

·        Postai úton, a pályázatnak a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5940 Tótkomlós, Fő út 1. ).

 

vagy

 

·        Személyesen: dr. Kormányos László jegyző, Békés megye, 5940 Tótkomlós, Fő út 1., "B" épület.

 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/1326/2021., valamint a munkakör megnevezését: „Pénzügyi osztályvezető”.

A pályázat elbírálása:

A pénzügyi osztályvezetőt a polgármester egyetértésével a jegyző nevezi ki. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

·        Tótkomlós Város Önkormányzat hivatalos honlapja (www.totkomlos.hu) – 2021. szeptember 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.totkomlos.hu honlapon szerezhet.