VisszaVissza az előző oldalra

A Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár pályázatot hirdet „Könyvtáros” munkakör betöltésére

A munkaviszony időtartama:

-          Határozatlan idejű munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, 3 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege:

-          Részmunkaidő, heti 30 órás.

A munkavégzés helye:

-          5940 Tótkomlós, Kossuth utca 10.; illetve a munkáltató székhelyén, egyéb telephelyén.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

-          Könyvtárosi feladatok ellátása, könyvtári gyűjtemény gondozása, olvasószolgálati feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

-          Bérezés megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

-          Szakirányú felsőfokú képesítés – könyvtáros vagy informatikus könyvtáros végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-          hasonló munkakörben eltöltött – legalább 1-3 év – szakmai tapasztalat;

-          hétvégi rendezvények, délutáni és esti programkoordináció vállalása;

-          rugalmasság;

-          jó problémamegoldó készség;

-          „B” kategóriás jogosítvány;

-          helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására;

-          fényképes szakmai önéletrajz;

-          a pályázó szakmai elképzeléseit tartalmazó motivációs levél;

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

-          az álláshely betöltéséhez szükséges végzettségek, képzettség meglétét igazoló dokumentumok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

-          A munkakör legkorábban 2021. április 12. napjától tölthető be.

A pályázat beérkezésének határideje:

-          2021. március 31. 16.00 óra. A határidőn túl beérkezett pályázatot a kiírónak nem áll módjában figyelembe venni.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szathmári-Nagy Nikoletta intézményvezető nyújt a +36-30-944-91-10 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-          postai úton, a pályázatnak a Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár (5940 Tótkomlós, Kossuth utca 10.) címére történő megküldésével;

vagy

-          személyesen Szathmári-Nagy Nikoletta intézményvezetőnél (5940 Tótkomlós, Kossuth utca 10.).

A zárt borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „Könyvtáros”.

A pályázat elbírálásának határideje:

-          2021. április 09. napja.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.totkomlos.hu honlapon szerezhet.

 

Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár