VisszaVissza az előző oldalra

A Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője pályázatot hirdet a Kft. pénzügyi ügyintézői álláshelyének betöltésére

1. A Társaság megnevezése, székhelye:

Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.

 

2. Betöltendő munkakör: pénzügyi ügyintézői álláshely, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései szerint.

 

3. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök, ellátandó feladatok:

- A Társaság számlázási feladatainak elvégzése;

- Bejövő és kimenő számlák iktatása, nyilvántartása;

- Banki folyamatok, tranzakciók koordinálása és nyilvántartása;

- Könyvelő munkájának segítése;

- Házipénztár kezelése;

- Az ügyvezető megbízásából kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, szolgáltatókkal, partnerekkel;

- Egyéb ügyviteli feladatok ellátása.

 

4. Az álláshely betölthető: legkorábban az elbírálás után azonnal.

 

A foglalkoztatási jogviszony jellege: határozatlan időtartamú munkaviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.


Bérezés: megegyezés szerint (a bérezésre vonatkozó igényt a pályázatban meg kell jelölni).

 

5. Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság;

- Büntetlen előélet;

- Cselekvőképesség;
- Középfokú szakirányú végzettség – pénzügyi-számviteli ügyintéző, vagy ezzel egyenértékű képzettség;

- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) magas szintű ismerete.

 

6. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- Mérlegképes könyvelői szakképesítés;

- Felsőfokú szakirányú végzettség;

- Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat, könyvelési ismeretek.

 

7. A pályázat részeként benyújtandó iratok:

- Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz;

- Motivációs levél a fizetési igény megjelölésével;

- Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata;

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (eredeti vagy az annak megkéréséről szóló igazolás);

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

8. A pályázat beérkezésének határideje: 2023. május 17. napja (szerda) 14.00 óra

A késve érkezett pályázatokat a pályázat kiírójának nem áll módjában figyelembe venni.

 

9. A pályázat benyújtásának helye:

A pályázatot a Komlós Településszolgáltatási Kft. címére (5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.) kell benyújtani papír alapon, lezárt borítékban, személyesen vagy postai úton.

 

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pénzügyi ügyintézői pályázat”

 

10. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Cseh Bence ügyvezetőtől a +36-30-720-50-52 telefonszámon.

 

11. A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2023. május 19. napja.

 

12. A pályázat elbírálásának módja:

A pályázat kiírója a pályázókat személyesen meghallgatja, melynek helyéről és idejéről a pályázókat értesíti. A pályázatok elbírálása a személyes meghallgatás után történik.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

13. A pályázati felhívás közzétételének helye:

- Tótkomlós város honlapja (www.totkomlos.hu);

- Tótkomlós Város Önkormányzatának hirdetőtáblája (5940 Tótkomlós, Fő út 1.);

- Orosházi Szuperinfó (nem teljes terjedelemben).