VisszaVissza az előző oldalra

„Pro Urbe” - javaslatok

 Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a városi kitüntető díj alapításáról és adományozásáról szóló

3/1994. (II.26) önkormányzati rendelete alapján

„Pro Urbe” kitüntető díjat alapított

a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett

személyek és szervezetek méltó elismerésére. A rendelet értelmében posztumusz kitüntető díj adományozására is lehetőség van.

 

Tótkomlós Város Önkormányzata javaslatokat vár

az elismerésre méltónak tartott személy(ek)re, kollektívá(k)ra.

 

A beérkezett javaslatokról a Képviselő-testület zárt ülésen dönt.

A díjak átadására a Város Napja keretében, 2016 áprilisában kerül sor.

 

Az írásos, részletes indokolással ellátott javaslatokat 2016. március 21-ig

történő beérkezéssel

a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatalba

(5940 Tótkomlós, Fő út 1.) szíveskedjenek eljuttatni!

 

Tótkomlós, 2016. február 25.

dr. Garay Rita sk.

Tótkomlós Város Polgármestere