VisszaVissza az előző oldalra

HASZONBÉRLETI HIRDETMÉNY

Hirdetmény

Tótkomlós Város Polgármestere a Tótkomlós Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában álló, 0189/64. hrsz-ú, 815 m2 alapterületű, 3,54 AK értékű, „szántó” megjelölésű ingatlant hasznosítani kívánja haszonbérlet útján.

A hasznosítással kapcsolatosan érdeklődni a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) „A” épület 5. sz. irodájában Hajdu Zoltán műszaki ügyintézőnél lehet személyesen, vagy a következő telefonszámon: 68/462-122 (126-os mellék).

A Tótkomlós város nemzeti vagyonáról szóló 10/2012.(V. 24.) önkormányzati rendelet alapján a megjelölt ingatlan az önkormányzat forgalomképes vagyoni körébe tartozik.

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. melléklete alapján a polgármester átruházott hatáskörben megköti az 1 ha-nál nem nagyobb földrészletre vonatkozó haszonbérleti szerződéseket, a jogszabályban meghatározott keretek között, a Képviselő-testület által meghatározott haszonbérleti díj szerint.

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 279/2013. (XII. 18.) kt. határozatában az önkormányzati tulajdonban lévő, ideiglenesen mezőgazdasági hasznosításra alkalmas területeinek bérleti díját 2014. január 1-től 4,3 Ft + ÁFA/m2/év összegben határozta meg.

 

dr. Garay Rita polgármester