VisszaVissza az előző oldalra

Boldog Mosolyért Alapítvány

 

„BOLDOG MOSOLYÉRT” ALAPÍTVÁNY

„Jó cselekedet az, ami boldog mosolyt varázsol gyermekeink arcára.”     

 

 

Alapítás: Az Alapítvány 1997. május 7-én jogi személyként, óvodapedagógusok összefogásával határozatlan időre alakult közhasznú szervezetként.

Alapítók: Czichan Gusztávné, Karkus Anna, Leginszki Andrásné, akik 2018. évben az alapítói jogok és kötelezettségek gyakorlását átadták Malyáné Lestyán Anna részére

Az alapítvány céljai:

Tótkomlós önkormányzati óvodáiban a működési feltételek javítása, ennek során elsősorban:

a) Az óvodapedagógia alkalmazásához szükséges tárgyi feltételek folyamatos biztosítása, bővítése a 3-6 éves korosztály óvodán belüli életkörülményeinek javítása.

b) Biztosítani a gyermekek természet- és élet közeliségét, szélesíteni a gyermekek látókörét: ennek érdekében helyi és vidéki kirándulások szervezése.

c) A nemzeti oktatás céljainak szélesebb körű megvalósítása érdekében a szlovák nyelvoktatás támogatása.

d) Az óvodában folyó pedagógiai munka színvonalának emeléséhez továbbképzések finanszírozásaszakirodalmak beszerzése.

e) Minden olyan egyéb feltétel, kezdeményezés támogatása és erősítése, amely az óvodákban folyó szakmai munka további fejlődését szolgálja.

 

Az alapítvány közhasznú tevékenységei:

Az Alapítvány közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Az Alapítvány szolgáltatásai a testületi tagjain, munkavállalóin és önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek. Az Alapítvány a céljaiban megfogalmazott, az óvodai ellátás és a nemzetiségi oktatás feltételeinek biztosítását, mint közfeladat ellátását végzi.

 

Az alapítvány székhelye: 5940 Tótkomlós, Erzsébet utca 3.

 

Az alapítvány kezelője: Kuratórium.

Elnök: Mihály Rita (2017-)

Titkár: Lovas Mihályné (2017-)

Tagok:  Dr. Szkaliczki Zsolt (1997-)

            Gyivicsán Györgyné (2017-)

            Szatmári-Nagy Nikoletta (2017-)

 

Nyilvántartási szám: 04-01-0000566

Adószám: 18378162-1-04

Bankszámlaszám: 11733182-20041229

 

Az alapítvány a Tótkomlósi Ligeti Óvoda vezetésével és Szülői Közösségével szorosan összedolgozva működik. Tótkomlós Város Önkormányzatától, mint civil szervezet évente támogatásban részesül. Az óvodában tartandó farsangi és családi napok bevétele, valamint az SZJA1%-a alkotják az Alapítvány bevételét.

 

Tisztelt Adományozó Lelkű Embertársaink!

Az alapítvány ez úton is szeretné köszönetét kifejezni mindazon adományozónak, aki a Tótkomlósi Ligeti Óvoda kisgyermekei részére szándékozik támogatást vagy adományt adni. Köszönjük, hogy adományával örömet szerez gyermekeinknek, és fogadják elismerésünket, hálánkat a nyújtandó támogatásokért. Kívánjuk, hogy az Önök napjait is töltse meg a szeretet, oly boldogsággal, ahogy mosolyt varázsolnak gyermekeink arcára.