PROJEKT BEMUTATÁSA

Projekt címe, azonosító száma:

„Együttműködés a közösségünk fejlesztéséért!

-a helyi identitás és kohézió erősítése” című

TOP-5.3.1-16- BS1-2017-00008 azonosító számú” projekt.

Projekt tervezett, elszámolható összköltsége: 30.183.865 Ft

Kedvezményezett: Tótkomlós Város Önkormányzata

Támogatási mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.02.28.

Konzorciumi partner: Békéssámson Község Önkormányzata, Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület.

Projekt műszaki, szakmai tartalma:

Tótkomlós Város Önkormányzata Békéssámson Község Önkormányzatával és a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülettel konzorciumban valósítja meg az „Együttműködés a közösségünk fejlesztéséért! - a helyi identitás és kohézió erősítése” című közösségfejlesztő projektet. A fejlesztés célterülete Tótkomlós és Békéssámson településekből áll, lakosságszáma 8.232 fő. A közösségfejlesztési folyamat egy közösségi tervezési szakasszal indul, ezt a Helyi cselekvési terv elkészítése zárja. A dokumentum tartalmazza a fejlesztés tevékenységeinek szakmai leírásait és a települések rendezvénynaptárát. A közösségi tervezés során interjúk, kérdőívek készülnek a lakossággal, amelyek eredményeit kiadványok foglalják össze.

A közösségfejlesztési folyamat az alábbi tevékenységcsoportokból áll:

A térség közösségi tevékenységeinek történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele kiállítások keretében.

Közösségi akciók, tevékenységek, események megszervezése.

Programok és folyamatok megszervezése, működésének szakmai támogatása.

A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése: pl. honlap, közösségi oldal, mobil applikáció, rádió, televízió, nyomtatott újság, hírlevél, hirdető táblák kialakítása, fejlesztése formájában.

Részvételi fórumok megszervezése.

Közösségi információs pont kialakítása a települések életére hatást gyakorló legfontosabb közhasznú információk lakosság felé történő közvetítése érdekében.

Stratégiai dokumentumok megújítása: a helyi cselekvési tervvel való összhang megteremtése érdekében, szakmai műhelyek keretébe

Képzések szervezési a helyi közösségnek: háromnapos

képzések többféle témakörben.

Tapasztalatcsere biztosítása a lakosság, a településvezetők és szakemberek számára.

Szakemberek közösségfejlesztő végzettségének/képesítésének/tanúsítványának megszerzése céljával.

Bűnmegelőzési és közbiztonság javítását segítő programok az elkövetővé/áldozattá válás elkerülését és a bűnalkalmak csökkentése témában.

Közlekedésbiztonsági programok a védtelen közlekedők (gyalogosok, kerékpárosok) közlekedésbiztonságának növelése témában.

Eszközbeszerzés:

A szakmai program sikeres megvalósítását 1 fő szakmai vezető és 2 fő helyi közösségfejlesztő garantálja.