EFOP-1.2.9-17-2017-00090
kódszámú, Munka és család?
Együtt jobb!
- esélyteremtő
program az Orosházi járásban
című projekt
Alapadatok
Felhívás:
EFOP-1.2.9-17-es
konstrukció, Nők a családban és a munkahelyen
Projektmegvalósítás időszaka: 2018.01.01-2020.09.28.
Támogatás összege: 199.997.635 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Megvalósítás formája: 3 tagú Konzorcium
Főkedvezményezett: Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal
Konzorciumi partnerek: Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ,
Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület
Projekt logó
A projekt rövid bemutatása
A fejlesztés fő célja: A nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka
összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel.

Részcélok

- A nők atipikus foglalkoztathatóságának javítása, különös tekintettel a helyben beazonosítható hiányszakmákra
- A munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében
- A magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek működési feltételeinek megteremtése helyben
- Atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése, elterjesztése a részmunkán és a távmunkán kívül az önfoglalkoztatás, a bedolgozás, az egyszerűsített vagy alkalmi munka, a job sharing és a munkaerőkölcsönzés formák, az új típusú munkaidő modellek népszerűsítésével és a bevezetés lehetőségének ismertté tételével mind a munkavállalók, mind a munkaadók körében
- A nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák lebontása helyi szemléletformáló eszközökkel.

A projekt célcsoportját az aktív korú női munkavállalók, a munkaadók, illetve a nőket körülvevő család tagjai (nagyszülők, apák) alkotják. Különösen azoknak a nőknek szeretnének segíteni, akik a munkaerőpiacon hátránnyal indulnak, pl. pályakezdők, kisgyermeket nevelnek, nagycsaládosak, gyermeküket egyedül nevelik, idős hozzátartozójukat gondozzák, fogyatékkal élnek vagy fogyatékos gyermeket nevelnek.

A projektben létrejövő Család és KarrierPONTban legalább 500 személy (elsősorban nő) képzéseken vehet részt, illetve a Család és KarrierPONT koordinálja a segítő szolgáltatások csere alapú elterjedését (pl. gyermekfelügyelet, háztartás területén stb.). A térség munkaadói fórumok, workshopok keretében ismerkednek az atipikus munkavégzés előnyeivel és állásbörzéken mutathatják meg magukat a leendő potenciális munkavállalóknak. A lakosság számára szervezett rendezvények keretében felhívják a figyelmet a nők és férfiak változó szerepeire, bemutatják a gazdasági és társadalmi életben sikereket elért nők példáit, a vidék-, térség- és gazdaságfejlesztésben, közéletben betölthető szerepeket és lehetőségeket.

A projekt elérni kívánt eredményei

1. 200 fő hátrányos helyzetű személy bevonása a munkaerő-piaci integráló programokba.
2. A program elhagyását követően a munkaerő-piacra, vagy munkaerő-piaci programba minimum 20 fő lép be.
3. Kialakításra kerül a Család és KarrierPONT a Konzorcium vezetőjének székhelyén.
4. 500 fő vesz részt képzéseken, fejlesztéseken, felkészítéseken.
5. 500 fő vesz igénybe segítő szolgáltatásokat a Család és KarrierPONT tevékenysége által.
6. A projekt során 5 darab képzési, fejlesztési és felkészítési program adatpálása és megvalósítása történik meg.
7. 1000 fő személyes elérése kommunikációs és szemléletformáló tevékenységek során.
8. 20 darab együttműködési megállapodás kialakítása potenciális helyi munkaadókkal, szervezetekkel.
9. 50 fő egyéni segítő munkája a munka és a család összeegyeztetésének elősegítése érdekében.
10. A projekt eredményeinek kommunikálása disszeminációs kiadvány használatával.

A projekt rövidtávú hatásai

- A nők munkaerő-piaci helyzetének javítása céljából szemléletformáló kommunikációs kampány bonyolításának hatásaként egyre több tájékozott nő, munkadó és munkavállaló lesz a járásban.
- A helyben beazonosítható hiányszakmákra női potenciális munkavállalók képzik magukat.
- A munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása céljából megindul a párbeszéd a szakmai és egyéb rendezvényeken.
- Az atipikus foglalkoztatási formák elterjesztésének hatására egyre nő azon személyek száma, akik a részmunkán és a távmunkán kívül az önfoglalkoztatás, a bedolgozás, az egyszerűsített vagy alkalmi munka, a job sharing és a munkaerő-kölcsönzés formák, az új típusú munkaidő modellek használatát kezdik célszerűnek tartani saját életük kapcsán, továbbá a munkavállalók ismeretei is bővülnek a témában.
- A nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák enyhülnek a helyi szemléletformáló eszközök használatának hatására.

A projekt hosszútávú hatásai

- Javul a nők munkaerő-piaci helyzete, előremozdul a család és munka összeegyeztethetősége a helyi megoldások és együttműködések hatására.
- Javul a nők atipikus foglalkoztathatósága, különösen a helyben beazonosítható hiányszakmák tekintetében.
- Javul a munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködése a család és a munkaösszeegyeztethetőségének érdekében.
- Megteremtődnek a magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő helyi közösségek működési feltételei.
- Elterjednek az atipikus foglalkoztatási formák, a részmunkán és a távmunkán kívül az önfoglalkoztatás, a bedolgozás, az egyszerűsített vagy alkalmi munka, a job sharing és a munkaerő-kölcsönzés formák, az új típusú munkaidő modellek is népszerűvé vállnak, új bevezetési lehetőségek teremtődnek.
- Enyhül a nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák a helyi szemléletformáló eszközök használatának hatására.

Kollégáink minden érdeklődőt szeretettel várnak és szívesen tájékoztatnak a projekt keretein belül kínált szolgáltatásokról a tótkomlósi Család és KarrierPONTban

(5940 Tótkomlós, Táncsics u. 10.).