VisszaVissza az előző oldalra

Pályázat a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal jegyzői munkakörének betöltésére

 

Tótkomlós Város Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal

jegyzői

munkakörének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5940 Tótkomlós, Fő út 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok ellátása és hatáskörök gyakorlása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

A Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal 2 szervezeti egységből áll: Igazgatási osztályból és Pénzügyi osztályból. Az Igazgatási osztályt az aljegyző, a Pénzügyi osztályt a pénzügyi osztályvezető vezeti.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 22 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                     

 

 

 

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•      Egyetem, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szak, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Közigazgatási szakvizsga,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         legalább kétévi közigazgatási gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•     A szükséges közigazgatási gyakorlatot igazoló részletes, fényképes szakmai önéletrajz

•         Végzettséget igazoló okiratok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•      Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Garay Rita polgármester nyújt, a 68/462-122 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Postai úton, a pályázatnak a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5940 Tótkomlós, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 413/2019., valamint a munkakör megnevezését: jegyző. •        Postai úton, a pályázatnak a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5940 Tótkomlós, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 413/2019., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a polgármester bírálja el. A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Tótkomlós Város Önkormányzat honlapja (www.totkomlos.hu) - 2019. február 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 14.